Fra Hal til Center

Baggrund

Erritsø-Hallen har siden den seneste udbygning, oplevet et stadigt stigende besøgstal. Det har således betydet, at hallerne i dag har en massiv belægning på stort set alle ugens dage i både dag- og aftentimer. Derfor er det en naturlig fortsættelse at gøre sig tanker om den videre udvikling af det samlede center.

Arbejdsgruppe

Med udgangspunkt i det stigende behov er der dannet en gruppe af ”ildsjæle” med baggrund i foreningerne under EGIF, samt repræsentanter for Erritsø-Hallen. Arbejdsgruppen ser det som sit mål at skabe et center, der tager afsæt i en endnu bredere gruppe af brugere end i dag.

Muligheder for påvirkning

For at få så bredt et grundlag som muligt, henvender vi os til såvel nuværende som forhåbentligt kommende brugere for, at I kan bidrage med Jeres ideer og behov.

Fremtidens center i Erritsø

Ud over de behov der knytter sig til de traditionelle aktiviteter, vil det blive vægtet meget, at Jeres tilbagemelding rækker videre og indeholder alternative forslag til såvel kulturelle- som idrætsaktiviteter, der rækker udover de nuværende tilbud.

Som eksempel kan nævnes supplerende aktiviteter for børn og unge og ikke mindst ældreområdet.
Derudover kan nævnes de nye trends, hvor familier/børn/voksne ønsker at kunne dyrke deres interesser når det passer ind i deres rytme med arbejde, uddannelse og hjemmeliv.

Langsigtet arbejde

Arbejdsgruppen pointerer, at der er tale om en første indsamling af ønsker og behov til den fremtidige udvikling af idrætscentret. At der er tale om et langsigtet arbejde, som ikke nødvendigvis giver resultat på kort sigt og, at der ikke nødvendigvis vil være mulighed for at realisere alle ønsker og behov.

Bolden er kastet

Nu håber arbejdsgruppen, at bolden bliver grebet og spillet i samme positive ånd som det var ment fra os.
Vi vil til gengæld love at bearbejde det indkomne materiale på en seriøs og konstruktiv måde for, at vi i fællesskab kan skabe et tidssvarende og aktivt center for Erritsø’s borgere.

På nedenstående spørgeskema er der mulighed for at bidrage med aktuelle ønsker og behov til et nyt idrætscenter i Erritsø.


Med sportslig hilsen
Arbejdsgruppen:

Kim Borg halinspektør, Ole Sørensen Erritsø-Hallens forretningsudvalg, Carsten Laursen EGIF svømning, Lars Thorup EGIF badminton & Arne Kragelund EGIF gymnastik.

[Følgebrev]

[Spørgeskema]

Skemaet bedes returneret senes d. 10. marts 2003 på en af følgende måder:

 • Afleveres/Sendes til:
  Erritsø-Hallen
  Att.: Kim Borg
  Krogsagervej 42, Erritsø
  7000 Fredericia
 • Emailes til:
  erritsoehallen@mail.dk
  - Gem dokumentet lokalt
  - Udfyld dokumentet i Microsoft Word.
  - Gem dokumentet med ændringer.
  - Send dokumentet som vedhæftet fil.