Personale

Halinspektør Kim Borg
Halassistent Lasse Bjerre
Teknisk Serviceleder Jørgen Petersen
Teknisk serviceassistent (svømmehal) Rasmus Reif
Teknisk serviceassistent (svømmehal) Freddy Høj Bak

Teknisk serviceassistent
(tørhaller)

Ragna Jensen
Cafeteriaforpagter Charlotte Dreesen