Kontakt Information

Telefonnumre

Erritsø-Hallen 75 94 22 20
Fax 75 94 22 17
Cafeteria 75 94 43 01
Svømmehal 75 94 23 57
Solcenter 75 94 23 57
Halinspektør Kim Borg  28 14 88 99
Forretningsudvalg:
Per de Place Bjørn (formand) 75 94 37 54
Kristian Eriksen (næstform.) 75 94 03 68
Ole Sørensen (kasserer) 75 92 40 35
Grethe Jørgensen (kom. repr.) 75 94 19 13
Claus Jørgensen (kom. repr.) 75 91 06 74

E-mail

Erritsø-Hallen erritsoehallen@mail.dk